Juristjour - Fakta och information om Juristjourer och JuristerJuristjourer hos kommuner

Juristjourer hos kommuner

Flera kommuner i landet erbjuder kostnadsfri juridisk konsultation och rådgivning regelbundet. Ofta är det ambitiösa duktiga juridikstuderande som står för denna juristjour som alltid är gratis

Kommunerna har normalt juristjouren belägen på biblioteket någon gång i veckan eller månaden dit allmänheten kan komma med sina frågor och problemställningar. Ibland behöver man anmäla sig och sitt ärende i förväg men vanligast är drop-in besök.Kommuner med juristjourer

Kommuner med juristjourer

Nedan hittar du några av alla de kommuner, län eller universitet som erbjuder juristjourer mer eller mindre regelbundet

Om inte din kommun finns listad är kan ändå möjligheterna till gratis juridisk rådgivning på en juristjour finnas. Gå in på din kommuns hemsida för att so vad du hittar där. Även Konsummentrådgivaren på orten kan hjälpa dig med många typer av frågor gällande konsumenträtt och juridiken där omkring.