Juristjour - Fakta och information om Juristjourer och Jurister

Gratis Juristjour

Gratis juristjour

Det finns möjligheter att få gratis rådgivning av en juristjour, juristbyrå eller advokatfirma. Det som erbjuds är 15 minuters gratis inledande juridisk rådgivning eller konsultation inom ett brett spektrum av juridiska inriktningar.

Den kostnadsfria rådgivningen som ni får på en juristbyrå eller av en jurisjour behöver inte vara av lägre kvalitéKostnadsfri Rättshjälp

Kostnadsfri Rättshjälp

Rättshjälp innebär att kostnadsfritt eller delvis gratis stöd som en fysisk person kan få från staten för att kunna ta juridisk hjälp från ett rättsligt ombud. Det finns en myndighet i Sverige som ansvarar för Rättshjälpen och dess tillämpning och det är Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälpen är inte en försäkring utan man får bara ersättning för hela eller del av det juridiska rättshjälpsombudets kostnader. Därmed täcker inte rättshjälpen motpartens rättegångskostnader eller beslut om vite som den tilltalade kan få utkrävt efter dom.

Rättshjälpen täcker inte en rad olika tvister så som självdeklarationer, äktenskapsförord, bodelning eller bouppteckning. Vid händelse av tvistemål ska eventuell rättsskydds som finns i försäkringar typ hemförsäkring, bilförsäkring eller båtförsäkring användas innan rättshjälpen kan träda in.

Gratis Försvarsadvokat

Gratis Försvarsadvokat

Alla misstänkta som är anhållna eller häktade har rätt till en offentlig försvarare. Detta gäller också för om brottet kan ge en påföljd av minst 6 månaders fängelse. Det är ingen garanti att den offentliga försvararen är gratis och betalas av den allmänna.

Offentlig försvarare ska tilldelas ifall att:

  • Det i övrigt föreligger särskilda skäl
  • Försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas
  • Den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen

Gratis Juristjourer i andra länder

I många av länderna i Europa finns det också tillgång till gratis juristjourer. Du dessa gratis eller kostnadsfira juristjourerna finansieras varierar men i generellt är dett proffessionella yrkesjurister juridisk rådgivning. Ofta är det det första juridiskt utlåtande som är gratis men det kan även vara praktisk juridisk information och upplysningar som tillhandahålls.

I t.ex. Belgien har alla medborgare rätt till kostnadsfri inledande juridisk rådgivning. I Tyskland är det ett antal ideella organisationer som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning Även i Polen finns det organisationer som tillhandahåller gratis juristtjänster.