Juristjour - Fakta och information om Juristjourer och Jurister

Organisationer som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning

Organisationer som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning

Det finns många organisationer som erbjuder juridisk rådgivning och stöd till sina medlemmar i en eller annan form. Variationen i organisationernas verksamheter är stor och därmed varierar också den juridiska inriktningen på hjälpen.

Några av alla de organisationer som erbjuder stöd är:

  • Fastighetsägarna som kan ge medlemmarna snabba svar på allt som rör juridiken kring fastigheter.
  • De flesta fackförbunden erbjuder juridisk rådgivning
  • Många hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar och villaföreningar tillhandahåller kostnadsfri juridisk rådgivning
  • Företagarna i Danderyd erbjuder medlemmarna juridisk rådgivning