Juristjour - Fakta och information om Juristjourer och JuristerJuristjourer för särskilt utsatta grupper i samhället

Jouristjourer för särskilt utsatta grupper i samhället

Det finns några juristjourer i Sverige som fokuserar på någon särskilt utsatt grupp i samhället. Dessa juristjourer kan vara finansierade på olika sätt såsom statsbidrag, medlemsavgifter eller att de som arbetar på juristjouren gör detta helt på ideell basis.Exempel på juristjourer för utsatta

Exempel på juristjourer

Nedan listas några få av alla de juristjourer som finns för de mest utsatta i samhället. Denna lista kommer att kompletteras med fler jourjurister inom kort. Gemensamt för dessa jourer är att de erbjuder kostnadsfritt juridiskt stöd.

  • Alla kvinnors Hus kan stödsökande tjejer eller kvinnor få kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon gällande frågor i vårdnadstvister
  • Statens offentliga utredningar gällande Rikskvinnocentrum att bli ett nationellt centrum med juristjourer, jourer med särskild språkkompetens eller jourer för döva och hörselskadade.
  • RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, erbjuder juridisk stöd gällande frågor om många olika rörelsehinder och funktionsnedsättningar.
  • Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbunds juristjour, SKR, är en samlingsorganisation med över 100 kvinnojourer so även har juristjour för utsatta kvinnor.
  • Terraferm arbetar för ett jämställt samhälle och lika rättigheter för alla flickor och kvinnor i Sverige