Juristjour - Fakta och information om Juristjourer och Jurister

Juristjour

Juristjour

En juristjour är inte riktigt det som man förknippar med jour som t.ex. en rörmokare. Juristjouren har normalt inte öppet 24 timmar om dagen.

Begreppet jour innebär oftast för en juristjour att man inte behöver boka in den juridiska rådgivningen långt i förväg. En juristjour kan också ge en kortare juridisk konsultation på normalt 15 minuter från en juridisk kunnig person.

Dett finns många organisationer, kommuner eller föreningar som erbjuder juridiskt stöd via en juristjour till sina medlemmar eller särskilt utsatta i samhället.Rågvigning får en juristjour

Juristjourer

På flertalet av juristjourerna erbjuder gratis inledande juridisk rådgivning och konsultation gällande jurdiska spörsmål. Normalt är det juridikstuderande som inte har tagit ut sin examen som hjälper till med den inledande juridiska rådgivningen.

Ofta är juristjourerna och juristbyråerna specialiserade på följande juridiska områden:

Anledningen till att det finns flest juristjourer inom ovanstående inriktning är att efterfrågan för dessa är störst. Men det kan även finnas jurister som har andra områden av juridiken som specialitet såsom t.ex. fastighetsrätt, skydd av utsatta personer, ekonomiska frågeställningar, m.m.